Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі

Наведено характеристику принципу професіоналізму як основної засади діяльності адвокатів під час надання правової допомоги у формі процесуального представництва у цивільному процесі України. Запропоновано широке та вузьке розуміння принципу професіоналізму діяльності адвоката. Висвітлено та охарактеризовано елементи принципу професіоналізму як засади надання кваліфікованої правової допомоги у діяльності адвоката.