Принципи формування тактичних операцій: теорія та методологія дослідження

Розглянуто проблеми дослідження принципів формування тактичних операцій. Проаналізовано точки зору науковців стосовно розглядуваної проблематики та проведено їх критичний аналіз. Запропоновано систему принципів формування тактичних операцій.