Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення

У статті досліджуються питання обумовленості принципами права компетенції та характеру юрисдикційної діяльності Національної служби посередництва і примирення як державного органу та суб’єкта трудового права – учасника відносин з вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). На підставі аналізу позиції вчених, загальних засад і суті законодавства та існуючого у сфері вирішення трудових спорів правового порядку, узагальнення результатів дослідження зроблено висновки щодо принципів права, які діють у цій сфері правового регулювання і висувають відповідні вимоги до компетенції та юрисдикційної діяльності вказаної Служби.