Принципи службової діяльності у новому Законі України «Про державну службу»

У статті проаналізовані зміни, які знайшли своє закріплення в новому Законі України «Про державну службу» щодо принципів державної служби. Ряд принципів є цілком новими (принцип верховенства права, політичної неупередженості, прозорості), а інші дещо змінені змістовно. Особлива увага приділяється новим принципам державної служби, їх ролі у становленні якісно нового інституту публічної служби.