Приватноправовий примус в цивільних охоронних правовідносинах

Різнорідність точок зору щодо допустимості, сфери, умов та порядку застосування приватноправового примусу виділяє дану тему серед інших та сприяє її актуальності. Основна мета роботи полягає в аналізі протиправного примусу в цивільних охоронних правовідносинах. Використовуючи теоретичні методи, автором встановлено, що правовий примус поділяється на державний та недержавний (приватний). Кримінальні дії несуть більшу загрозу суб’єкту, порівняно з протиправними. Встановлено, що приватний примус переважає над державним, хоча одним із основних недоліків є збільшення самоуправління. Встановлено, що приватноправовий примус подібний до самозахисту з позиції реакції особи на протиправну поведінку відносно неї або інших осіб. Виходячи з цього, самозахист є частиною приватного примусу в цивільних правовідносинах, однак неможливо прирівнювати примус до самозахисту