Про деякі спірні питання історії державотворення на Гетьманщині часів Б. Хмельницького

Стаття присвячена висвітленню спірних питань щодо витоків, досвіду утворення Козацької республіки в ході Національно-визвольної війни 1648–1654 рр., способів формування вищих органів державної влади, їх взаємовідносин та ступеня участі народу в їх формуванні, системи методів і способів здійснення державної влади на визволеній території.