Про позитивні зобов’язання держави в умовах збройного конфлікту та тимчасової втрати контролю над частиною своєї території

На підставі розгорнутого аналізу практики Європейського суду з прав людини розкриваються обсяг та характер позитивних зобов’язань держави у ситуації збройних конфліктів та наслідків бойових дій. Обґрунтовується, що такі зобов’язання передусім охоплюють обов’язок планування та контролю силових операцій; захист населення від вибухонебезпечних залишків війн; обов’язок держави нести відповідальність за долю зниклих осіб; обов’язок держави вжити заходів для захисту осіб від повстанців та інших незаконних воєнізованих формувань; а також широкий спектр позитивних зобов’язань щодо прав людини внутрішньо переміщених осіб. Доводиться, що у разі тимчасової втрати контролю держави над частиною її території за нею зберігаються позитивні зобов’язання, які вимагають вжиття всіх доступних дипломатичних, економічних, судових/правових та інших заходів, щоб відновити втрачений контроль та продовжувати гарантувати основоположні права і свободи.