Проблема істини в правовій науці та практиці

Стаття присвячена розгляду найбільш значущих теоретичних аспектів істини в правовій науці та практиці. Аналізується стан розробки теми істини в науках теорії і філософії права, дана критична оцінка характеристики істини як властивості права (правових норм). Не сприймається також позиція вчених щодо характеристики права як системи лише істинних норм. Підкреслюється об’єктивність істини; тільки адекватно і точно сформульоване знання про неї є істинним. У соціально-правовій реальності істину потрібно встановити. Наголошується, що будь-яке спотворення знання про істину робить це знання неістинним, хибним, у тому числі знання про право і державу