Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України

У статті наводяться додаткові аргументи стосовно необхідності при криміналізації і декриміналізації законодавчого визначення поняття суспільної небезпечності діяння, а також попереднього проведення кримінологічних досліджень, завданням яких є забезпечення суб’єктів правотворення об’єктивною інформацією щодо характеру і ступеня суспільної небезпечності діяння чи явища.