Проблема свободи в сучасній християнській антропології (католицька й православна інтерпретації)

У статті розглядаються окремі аспекти свободи як прояву людської гідності в богословській (католицькій та православній) інтерпретації. Особлива увага приділяється аксіологічним критеріям істинності свободи вибору та проблемі відповідальності за нього.