Проблема земської реформи у період буржуазно-демократичної революції в Росії (1905–1907 рр.)

Стаття розкриває причини та основні напрями підготовки до проведення реформи органів земського самоврядування у період буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр. Розглянуто урядові та земські проекти, що передбачали запровадження нової виборчої системи, обмеження контролю за діяльністю земств із боку уряду і губернаторів, розширення повноважень земських установ та створення волосного земства. Необхідність демократизації земського самоврядування підтримувало Полтавське земство. Утім у зв’язку із поразкою революції царський уряд відмовився від проведення земської реформи.