Проблема зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України

У статті досліджуються підходи до визначення поняття «суб’єктивне цивільне право», аналізуються специфічні законодавчі особливості регулювання інституту зловживання суб’єктивним правом у цивільному праві України як самостійна правова категорія. Стаття містить дослідження можливості кваліфікації зловживання правом як делікту. Поряд із аналізом поняття «зловживання суб’єктивними матеріальними правами» у статті приділяється увага зловживанню процесуальними правами. Ця стаття містить узагальнення практики застосування законодавства України щодо зловживання суб’єктивним правом.