Проблеми класифікації правових систем

У статті підкреслюється, що наявність загальних ознак у різних правових системах дозволяє класифікувати їх або поділяти між собою залежно від тих чи інших ознак на окремі групи або правові сім’ї. Проаналізовано різноманітні критерії класифікації, сформульовані теоретиками права. Запропоновано вирізняти головний критерій щодо типізації правових систем на правові сім’ї (ідеологічна складова – правова свідомість та правова культура суспільства), на підставі чого виокремлено романо-германське й англо-американске право, а також дві самостійні сім’ї (типи) релігійного і традиційного права.