Проблеми періодизації досудового розслідування

У статті, з урахуванням норм чинного кримінального процесуального законодавства України та положень загальної теорії криміналістики, розглянуто сучасні наукові підходи до визначення періодизації досудового розслідування. Запропоновано авторський варіант виокремлення етапів досудового розслідування, наведено критерії цієї періодизації, показано її роль для формування рекомендацій з організації розслідування кримінальних правопорушень.