Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод містить положення про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить суперечку щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього обвинувачення. У конструкції права на справедливий суд гарантія розгляду справи незалежним та безстороннім судом має першорядне значення. Не випадково в усіх національних законодавствах дане положення знаходить своє закріплення як загальна засада судоустрою та судових проваджень. В статті досліджуються питання забезпечення права особи на справедливий і публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при направленні прокурором до суду обвинувального акту з підписаною сторонами угодою про визнання винуватості. В роботі використані методи моделювання, абстрагування, узагальнення. Проблема визначення суду, який розглядатиме кримінальне провадження при винесенні ухвали суду про виділення справи в окреме провадження у зв’язку укладенням угоди про визнання винуватості розглядається у системному зв’язку із правотлумачною практикою Європейського суду з прав людини, яка формулює підходи до розуміння понять «суд створений на підставі закону» та «неупереджений суд». Розроблені пропозиції, спрямовані на алгоритмізацію процесуального порядку виділення в окреме провадження кримінального провадження щодо особи (осіб), з якою досягнуто угоду, та визначення суду, який розглядатиме це провадження. Встановлено, що при укладенні угоди про визнання винуватості під час підготовчого провадження з однією особою, яка вчинила злочин у співучасті, кримінальне провадження щодо цієї особи обов’язково підлягає виділенню в окреме провадження, яке реєструється як таке, що надійшло до суду в день постановлення ухвали суду про виділення та підлягає автоматизованому розподілу в загальному порядку. Виявлено, що суддям, які розглядали провадження на підставі угоди, важко абстрагуватися від обставин, які стали їм відомі під час ухвалення вироку на підставі угоди та бути неупередженими, адже у них вже склалося уявлення про обставини кримінального правопорушення та винуватість обвинувачених