Проблеми запобігання незаконному втручанню в діяльність судових органів України

У статті аналізується проблема процесуальної незалежності суддів в сучасних українських реаліях, пропонуються шляхи посилення гарантій її нормативного забезпечення. Виділено дві групи чинників неправомірного впливу на судову владу в цілому і конкретних суддів при здійсненні правосуддя — зовнішні і внутрішні.