Професор Г. Лаутерпахт – автор ідеї та першого проекту Міжнародного білля (Загальної декларації) прав людини

У статті за результатами порівняння монографії англійського професора Герша Лаутерпахта «Міжнародний білль прав людини» (США, 1945) із текстом Загальної декларації прав людини обґрунтовується положення про те, що саме цей вчений був першим науковим проектантом означеного міжнародного акта епохального значення. Висловлюються пропозиції стосовно подальших досліджень та популяризації унікального історичного внеску Г. Лаутерпахта у становлення й розвиток сучасного міжнародного права прав людини.