Професор М. Х. Хутиз та його творча спадщина

Стаття присвячена пам’яті професора М. Х. Хутиза та аналізу його творчої спадщини. Автором досліджено зв’язок наукової спадщини вченого з сучасною доктриною цивільного та арбітражного процесу.