Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя Четвертого Універсалу)

На фоні аналізу розвитку подій на зламі 1917-1918 рр. досліджується важливіший етап в історії українського державотворення – проголошення незалежності Української Народної Республіки (УНР). В роботі особлива увага приділена дослідженню причин, які призвели до проголошення незалежності УНР, а саме розвитку конфлікту з більшовиками, який призвів до того, що єдиним засобом його подолання і збереження української державності було укладення миру між УНР і країнами Центрального блоку. Автором розкриті зміст, сутність і наслідки Брестського миру для українського державотворення. Особлива увага приділена аналізу протиріч і конфліктів між Центральною Радою і німецьким військовим командуванням в Україні стосовно економічних стосунків, особливо в аграрному секторі, та проблем, пов’язаних із постачання продовольства до Німеччини. На документальних архівних джерелах показані конкретні факти конфліктів, передусім в галузі земельних відносин та розповсюдження юрисдикції німецьких воєнно-польових судів на українських громадян. Досліджено процес відновлення влади Центральної ради після укладання Брестського миру та її конкретні кроки в галузі подальшого державотворення, зокрема законодавчого забезпечення розбудови Української Народної Республіки.