Пропорційність як принцип тлумачення права

У статті здійснена загальнотеоретична характеристика принципу пропорційності тлумачення права та проаналізована його здатність бути стримуючим засобом від зловживання інтерпретатором своїми повноваженнями тлумачити обмеження індивідуальних прав. Крім того, досліджені балансуючі елементи, через які розкривається цей принцип: «публічний інтерес – приватний інтерес», «приватний інтерес – приватний інтерес», «обмеження або преференція – мета», а також розглянуті характерні особливості принципу пропорційності.