Процес помилування засуджених до довічного позбавлення волі та тривалих термінів позбавлення волі як критерій підвищення ліберальності судової системи

Розвиток демократії, забезпечення прав і свобод громадян нерозривно пов’язаний із підвищенням якості та ефективності роботи установ виконання покарань, під час яких виникають, змінюються та припиняються різні види кримінально-виконавчих правовідносин. Спроби впровадження ліберальних європейських цінностей у повсякденне життя суспільства викликали необхідність модернізувати діяльність пенітенціарної системи відповідно до міжнародних стандартів. Відзначалась необхідність запровадження гуманних підходів і поваги людської гідності в інших спеціальних стандартах, які стосуються конкретно сфери виконання кримінальних покарань. Новизна дослідження визначається тим, що пріоритетним напрямом цієї діяльності має бути процес подальшого вдосконалення кримінального законодавства та практики його застосування, неухильне дотримання прав і свобод людини. Одним із напрямів цих змін має стати вдосконалення механізмів реалізації права засуджених на позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу до їхньої людської гідності на основі прогресивних форм її забезпечення відповідно до міжнародних стандартів та існуючої передової практики. Практичне значення визначається тим, що країна, виконуючи норми про помилування, бере на себе зобов’язання послідовніше впроваджувати в законодавство та практику загальновизнані міжнародні норми, насамперед ті, які мають забезпечити реалізацію прав і свобод людини та громадянина

Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.277-287