Процеси децентралізації территоріальної організації уряду: проблеми та перспективи

У статті розглядається впровадження процесів децентралізації в національну систему державного управління. В контексті соціально-економічних та політичних проблем в Україні питання забезпечення ефективності регіонального розвитку стають дедалі актуальнішими. Поточна система адміністративно-територіального устрою та ієрархії влади, розподілу повноважень між органами державного управління на національному та регіональному рівнях та органами місцевого самоврядування не змогла забезпечити збалансований розвиток територій. Пріоритетом було забезпечення рівного доступу до соціальних, адміністративних, комунальних та інших послуг для населення як великих міст, так і сільських районів. Важливим аспектом розвитку є питання відповідальності громади за прийняття управлінських рішень. Представництво громади у питаннях територіального розвитку набуває підвищеної актуальності. З метою визначення перспектив подальшого впровадження реформи децентралізації в Україні було проведено ретроспективний аналіз розвитку реформи децентралізації в Україні та системи законодавчого забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад. Таким чином, у статті розглядається нормативна база щодо запровадження системи децентралізації влади в Україні. Визначено певні аспекти, які не були детально розроблені законодавством та перешкоджають подальшому розвитку системи об’єднаних територіальних громад. Аналіз законодавчої бази дозволив визначити основні нормативні документи, що регулюють процеси децентралізації в Україні, окреслити їх роль у розвитку процесів децентралізації та визначити правові межі можливостей та зобов'язань різних рівнів управління, включно з місцевим самоврядуванням та місцевим урядом

Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.86-92