Процесуальний аспект притягення до міжнародної кримінальної відповідальності: практика Нюрнберзького військового трибуналу

Дослідження справедливого покарання військових злочинців у Нюрнбергзі  є актуальним з огляду на незворотність притягнення до кримінальної відповідальності сучасних агресорів і міжнародних терористів. Немає ніяких сумнівів і не може бути альтернативи оцінці Нюрнберзького військового трибуналу як такого, що має епохальне значення. Трибунал не тільки юридично підтвердив підсумки Другої світової війни, але і суворо покарав організаторів агресії, розірвавши тим самим смертоносний ланцюг військових авантюр кровожерливих лідерів. Його вироки стали  генератором для побудови нового правопорядку в світі, заклали основу для такого сучасного явища, як міжнародна кримінальна відповідальність. Правові проблеми, пов’язані із діяльністю Міжнародного військового трибуналу, його Статуту та результатів діяльності з позицій міжнародного права докладно і різнопланово вивчалися як вітчизняними, так і зарубіжними вченими, а також юристами, які безпосередньо брали участь у роботі Трибуналу. Питання розкриття кримінально-процесуального аспекту притягнення до кримінальної відповідальності в контексті статуту Нюрнберзького трибуналу і його вироків, оцінюючи їх визначеність і безпрецедентну новизну не були предметом окремого наукового дослідження, що визначило мету представленої наукової статті. Визначальним для досягнення поставленої мети є загальний діалектичний метод наукового пізнання. Таким чином, практична цінність дослідження полягає у визначенні підстав та порядку притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності. Демонструється поєднання теорії та практики кримінального переслідування та публічного покарання осіб, – головних військових злочинців, за вчинені ними міжнародні злочини

Doi: 10.31359/1993-0909-2022-29-4-184