Роль адміністративного права у формуванні правового статусу людини і громадянина

У статті проаналізовані способи впливу адміністративного права на формування правового статусу людини і громадянина, принципи адміністративно-правового статусу та їх закріплення в законодавстві. Наводяться шляхи вдосконалення чинного законодавства щодо регламентації прав і свобод громадян, які реалізуються у сфері виконавчої влади.