Роль міжнародного комітету Червоного Хреста у вирішенні міжнародних конфліктів

Актуальність досліджуваної проблеми полягає у наявності збройних конфліктів на міжнародній арені та наявності різноманітної кількості способів їх регулювання. Основною метою цього дослідження є визначення основних положень міжнародного права, що застосовуються у міжнародних конфліктах, через призму ролі Комітету Червоного Хреста у його розвитку. Це дослідження охоплює та ретельно аналізує історію та основну мету зародження організації. Крім того, дослідження передбачає поглиблене вивчення основних завдань та принципів діяльності Комітету. В результаті дослідження будуть чітко визначені існуючі теорії участі та впливу Комітету у міжнародних правовідносинах, а також ті теорії, які виникли завдяки інноваціям у правовому мисленні і здатні охопити специфічні риси практику та ефективність цієї неурядової організації. Крім того, позначення актуальних проблем існування цієї організації, її актуальності в сучасному світі та сили підтримки світового суспільства. Серед успіхів наукового аналізу ролі Міжнародного комітету Червоного Хреста у розвитку міжнародного гуманітарного права, що застосовується у міжнародних конфліктах, – аргументовані гіпотези та підтверджені заяви про важливість Комітету, які описуються особливостями сучасність, актуальність та відповідність інформаційно-технологічному розвитку суспільних відносин учасників здорових міжнародних відносин, їх прихильників та опонентів. Це також включає систематизацію наукових досліджень, їх аналіз та розумне спростування. Подорож в історію виникнення міжнародних конфліктів, їх модифікація відповідно до розвитку суспільних відносин, а також процесів глобалізації стане предметом порівняльного аналізу, спрямованого на виявлення нових методів та способів їх уникнення

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.154-161