Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства

Стаття присвячена малодослідженій проблемі формування і реалізації правової ініціативи. Зростання соціальної активності, участь суб’єктів громадянського суспільства у політичних процесах, а також підвищення ролі правових засобів у регулюванні суспільних відносин значно актуалізують цю проблематику. Основна мета роботи полягає у визначенні ролі правової ініціативи у становленні громадянського суспільства. Спираючись на результати досліджень правових аспектів формування і становлення громадянського суспільства, автори статті акцентують увагу на необхідності глибокого аналізу структури громадянського суспільства, формування механізмів його контролю за державними інституціями, а також реалізації прав громадян на належне урядування. Встановлено, що правова ініціатива повинна підтримуватись не тільки на рівні державних органів влади, але і визначати можливість становлення і формування попередньої експертизи запропонованих рішень за участю громадськості. Авторами розглянута можливість структурування запропонованої ініціативи державних органів влади, а також можливість розвитку ініціативи з боку фізичної особи в міжнародному контексті