Розумні строки у контексті права на справедливий судовий розгляд

У статті надано характеристику розумних строків судового розгляду як елементу права на справедливий судовий розгляд. Досліджуються критерії розумності строків судового розгляду, вироблені у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, якими є: складність справи, поведінка заявника і відповідних державних органів та важливість предмета спору для заявника. Визначено, що право на справедливий судовий розгляд через призму дотримання розумних строків розгляду справ становить методологічне підґрунтя для дослідження національної практики цивільного судочинства з точки зору її ефективності та відповідності міжнародним стандартам.