Сергій Іванович Зарудний і судова реформа 1864 року

Досліджується процес розробки судових перетворень другої половини XIX ст. і роль у ньому Сергія Івановича Зарудного з обстоювання демократичних принципів судоустрою і судочинства: відокремлення суду від адміністрації, гласність, змагальність, усність процесу.