Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку

У статті доведена необхідність включення у Трудовий кодекс України глав «Внутрішній трудовий розпорядок» і «Трудова дисципліна». Сформульовані пропозиції щодо їх змісту. Маючи на меті поліпшити рівень захисту прав найманих працівників, доведена необхідність у новому Трудовому кодексі закріпити вичерпний перелік випадків, за яких трудова дисципліна впорядковується виключно статутами про дисципліну.