Щодо посилення тенденції виділення господарського (економічного) права у законодавстві та правничій освіті європейських країн

Статтю присвячено вивченню тенденцій розвитку господарського права в зарубіжних країнах та їх впливу на національне законодавство. Проаналізовано посилення ролі держави в сучасній економіці, підвищення вимог до безпеки і якості виробничої діяльності, потреби демонополізації і стимулювання інвестицій у національну економіку, міжнародних економіко-інтеграційних процесів і розвитку міжнародного економічного права, що в результаті породжує перетворення торгового права на господарське. Виявлено, що більшість університетів Європи, Канади та США мають досить розгалужений спектр програм підготовки бакалаврів та магістрів саме з господарського права, на відміну від цивільного права.