Щодо суттєвих ознак правової категорії «оплата праці державних службовців»

У статті досліджено суттєві ознаки правової категорії «оплата праці державних службовців». Зроблено висновок, що суттєвими ознаками оплати праці державних службовців» є такі: а) суб’єкт отримання – державний службовець; б) суб’єкт здійснення – держава в особі її органу; в) джерело коштів – державний бюджет; г) проводиться у порядку, розмірах і на умовах, встановлених законодавством; ґ) здійснюється за службову діяльність державних службовців; д) проводиться у формі регулярної грошової виплати.