Системні ознаки нормативно-правового регулювання охорони праці у Республіці Польща

Проаналізовано питання щодо сутності та структури нормативно-правового регулювання охорони праці у Республіці Польща. Актуальність обраної теми першочергово пояснюється тією обставиною, що в цій країні на фоні безсумнівних економічних успіхів відбувається інтенсивний процес вдосконалення правових та організаційних засад відповідного спектру соціально-трудових відносин. Вивчення даного питання першочергово важливе для тих країн, які мали з Польщею приблизно однакові «стартові умови» – рецидиви державного соціалізму, які знецінювали засади ринкової економіки та можливості повноцінного захисту людей праці. Метою статті визначено наведення та обґрунтування системних ознак охорони праці у Республіці Польща в складних умовах сьогодення. Дослідження спирається на розуміння методології як складної інтегральної системи сприйняття дійсності та наукового пізнання, і проведене на основі необхідного кола методів, а саме: методу системного аналізу, історико-правового методу, структурно-функціонального методу, методу порівняння, спеціального порівняльно-правового методу, а також крос-темпорального аналізу. Відзначено, що нормативно-правовому регулюванню охорони праці у Республіці Польща властиві всі ознаки системності. Першочергово це пояснюється гармонійним співвідношенням двох складових: суто нормативно-правового та організаційно-правового забезпечення відповідної частки соціально-трудових відносин. Слід відзначити і невпинне вдосконалення нормативно-правового регулювання сфери охорони праці залежно від сучасних викликів та загроз. Для країн, які об’єднані з Польщею недавнім минулим у вигляді державного соціалізму, важливим є і досвід налагоджування роботи тристоронніх учасників соціального діалогу (урядових структур, представників роботодавців та працівників). Наукова цінність статті першочергово полягає в необхідності та доцільності аналізу системних ознак нормативно-правового регулювання охорони праці. У такому разі важливим є як застосування методу системного аналізу, так і чітке розмежування категорій «системне дослідження» і «дослідження систем» (останнє у даному разі постає і як система нормативно-правового регулювання охорони праці, і як складна сукупність органів публічної влади та інших організацій, причетних до виконання важливого завдання щодо належного забезпечення безпеки і гігієни праці)

Doi: 10.37635/jnalsu.28(3).2021.238-247