Скасування господарського кодексу України: потенційні наслідки та необхідні передумови

У статті здійснено аналіз положень Господарського кодексу України, співставлення їх з окремими положеннями Цивільного кодексу України та окремими законами, іншими нормативно-правовими актами. Враховуючи потребу у приведенні до відповідності українського законодавства до законодавства країн Європейського Союзу у сферах законодавства щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного управління, з питань захисту прав акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих сторін, з питань подальшого розвитку політики корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів, а також поступового наближення до правил та рекомендацій Європейського Союзу у цій сфері, зроблено висновок про доцільність скасування Господарського кодексу України шляхом ухвалення відповідного закону, в якому передбачити усі необхідні заходи із забезпечення належного правового регулювання відносин на період підготовки відповідних системних змін до Цивільного кодексу України. Доведено, що більшість норм ГК України є відсилочними або бланкетними, а відтак мають мінімальний регуляторний вплив та здебільшого дублюють положення, закріплені в інших нормативно-правових актах. На підставі аналізу положень Господарського кодексу України зроблено висновок, що його норми з огляду на їх мінімальний регуляторний вплив на підприємницькі відносини та з урахуванням детальної регламентації цих відносин у Цивільному кодексі України можуть скасовуватися без жодних застережень. За таких умов та з метою спрощення правового регулювання підприємницької діяльності, а також з огляду на обов’язки нашої держави (зокрема, привести у відповідність українське законодавство до законодавства країн ЄС у сферах законодавства щодо заснування та діяльності компаній, корпоративного управління, з питань захисту прав акціонерів, кредиторів та інших заінтересованих сторін, з питань подальшого розвитку політики корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів, а також поступового наближення до правил та рекомендацій ЄС у цій сфері) доцільність скасування Господарського кодексу України не викликає жодних сумнів

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.100-131