Склад суду в адміністративному судочинстві

Статтю присвячено вивченню змісту поняття складу суду в адміністративному судочинстві, підстав для відводу судді, а також закріплених у законі правил, що дозволяють визначити кількісний склад суду для розгляду адміністративної справи з урахуванням її категорії та стадії адміністративного процесу. Автор акцентує увагу на недоліках окремих приписів Кодексу адміністративного судочинства України, що регламентують питання, які є предметом цього дослідження, і пропонує законодавцю задля їх удосконалення звернутися до наукових розробок з цього приводу та урахувати проблематичність застосування таких норм судами.