Співвідношення права на свободу мирних зібрань із суміжними правами

У статті описано спільні та відмінні риси права на свободу мирних зібрань з іншими суміжними правами, зокрема: правом на свободу асоціацій, правом на свободу вираження поглядів та правом на повстання. Окрім того, висвітлено чіткий історичний зв’язок права на мирне зібрання і права на колективне звернення (петицію). Зроблено висновок про те, що практична необхідність у розмежуванні свободи зібрань та свободи вираження поглядів виявляється при правовому аналізі такого явища, як одиночний пікет, а реалізація права на мирні зібрання є необхідною умовою реалізації права на повстання у цивілізованих суспільствах.