Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права: наукові реалії сьогодення

Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права завжди була в центрі уваги представників гуманітарної науки. Втім вона набуває особливого громадянського «звучання» в часи суспільного неспокою. У статті запропоновані для розгляду такі питання: а) концепція співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права в контексті примату міжнародного права; б) загальні принципи міжнародного права в контексті захисту прав, свобод і законних
інтересів особи; в) форми взаємодії внутрішньодержавного і міжнародного права; г) природа норм міжнародного права (універсальні та партикулярні норми). Особливий вектор розгляду – це питання, присвячені трансформації (прямій та опо-
середкованій) норм міжнародного права у внутрішньодержавне законодавство.