Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів

У статті здійснено загальнотеоретичне дослідження аспектів справедливості при тлумаченні права. Акцент зроблено на аналізі формального, змістовного та процедурного аспектів. Відзначається, що головною ідеєю формального аспекту є однакове ставлення до однакових випадків. Він втілений у вимогу одноманітності інтерпретації, котра розглядається з двох точок зору: як одноманітність інтерпретаційних висновків при подальших тлумаченнях для себе та для інших. Центральне положення змістовної справедливості сформульовано через вимогу віддати кожному належне, що означає співмірне або пропорційне наділення суб’єкта тим, на що він заслуговує. Процедурний аспект охарактеризовано через абсолютний, неабсолютний і суто процедурний різновиди справедливості. Також у статті висунута думка про існування індивідуального та колективного аспектів справедливості при інтерпретаційно-правовій діяльності. Окремим аспектом називається соціальна справедливість, що спрямовується на благо всієї людської цивілізації.