Становлення афганського права: до питання щодо його періодизації

Досліджено становлення та розвиток афганського права, надано авторське бачення його періодизації. Найбільш загальними етапами розвитку афганського права визначено: історичний, доісламський період та ісламський період (на макрорівні). У свою чергу, ісламський період поділено на: етап поширення класичного ісламського права, етап формування національної правової системи і сучасний етап, пов’язаний із трансформацією правової системи після завоювання Афганістаном національної незалежності (на мікрорівні).