Статус Української СРР за першою Конституцією Союзу РСР

У статті на основі аналізу норм Конституції РСР 1924 р. та наступних конституційних актів обґрунтовується висновок, що УСРР як суб’єкт союзної держави мала дуже обмежені права, які постійно порушувалися союзними органами влади і управління.