Суб’єкти кримінального процесуального доказування

У статті розглядаються висловлені в науковій літературі основні підходи до розуміння сутності та кола суб’єктів кримінального процесуального доказування. На підставі аналізу визначених авторських критеріїв, зокрема, виконання однієї з основних кримінально-процесуальних функцій, наявності публічного або особистого (свого чи чужого) процесуального інтересу, а також залежно від розуміння сутності кримінального процесуального доказування пропонується віднесення до них суду та сторін.