Сучасна мережа правової системи і атипові джерела закону

 Проблема класифікації джерел права в науковій літературі ще досконало не вивчена. Розподіл джерел права зводиться до вивчення одного з видів права – нормативно-правового. Тому основна мета роботи полягає у вивченні сучасної багатосторонньої юридичної системи і атипових джерел права. Встановлено, що каталог джерел права зростає протягом століть. І практично неможливо уявити повний каталог нетипових джерел права через його динамічні зміни і суперечливий характер деяких з джерел. Автором проаналізовано прецедентне право міжнародних судів, рішення конституційних судів, коригування закону (і коментарі до кодексів), митне і звичайне право, модельні дії, рекомендації (розроблені державними органами та іншими учасниками ринку), стандартні контракти. У роботі визначено, що для управління різними секторами ринків необхідно створювати різні види державних органів, як одних із сучасних правових інструментів, для їхнього захисту.