Сучасні підходи міжнародного приватного права та колізійні норми договорів про правову допомогу у цивільних справах

Частина договорів про правову допомогу між Україною та іншими державами містить колізійні норми. Ті з них, що визначають право застосовуване до договірних зобов’язань, сімейних та спадкових відносин є такими, що не відповідають сучасним підходам визначення права, застосовуваного до згаданих груп відносин. Метою статті є розкриття відмінностей між колізійним регулюванням приватних відносин у договорах про правову допомогу між Україною та деякими країнами ЄС та сучасними підходами до колізійного регулювання таких відносин у інших джерелах міжнародного приватного права; пояснення того, як слід вирішувати колізії між договорами про правову допомогу та іншими міжнародними договорами; окреслення основних напрямків удосконалення колізійних норм у договорах про правову допомогу. Методами дослідження були порівняльний, діалектичний та формально-логічний, які дозволили виявити проблеми колізійного регулювання у договорах про правову допомогу, та зробити висновки для їх усунення. Використання зазначених методів дозволило з’ясувати, що для регулювання договірних зобов’язань за відсутності угоди сторін про вибір застосовуваного права найчастіше використовується прив’язка lex loci contractus. Договір між Україною і Румунією не передбачає можливості вибору права до договірних зобов’язань. Договори про правову допомогу імперативно визначають право, застосовуване майнових відносин подружжя. Вони використовують дуалістичний підхід до визначення права, застосовуваного до спадкування. Встановлено, що конкуренція норм цієї Конвенції та нормами договорів про правову допомогу між Україною та Польщею і Україною та Естонією має вирішуватися на користь Гаазькою конвенції. Запропоновано внести зміни до договорів про правову допомогу укладеними між Україною та Державами-Членами ЄС: колізійні норми, що визначають право, застосовуване до договірних, сімейних і спадкових відносин викласти у новій редакції, використавши у якості моделі колізійні норми відповідних регламентів ЄС

Doi: 10.37635/jnalsu.27(1).2020.177-188