Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика

Дана стаття – спроба комплексного аналізу тероризму як міжнародної та вітчизняної проблеми сучасності. У ній акцентовано увагу на характерних рисах міжнародного тероризму, визначено їх актуальність для України. Досліджено також наукові
розробки з питань протидії тероризму в контексті проблем міжнародної та національної безпеки, окреслено необхідність дієвого механізму попередження, реагування та протидії терористичним загрозам, життю та здоров’ю громадян України.