Судимість і суспільство

У статті розглядається проблема судимості як соціально-правового явища і його наслідків для суспільства. Необхідно розрізняти низку кримінально-правових і кримінологічних конструкцій, головною складовою яких є судимість: інститут судимості; судимість як факт засудження вироком суду винної особи за вчинений нею злочин; судимість як певний правовий статус засудженої особи; стан судимості у суспільстві; суспільна свідомість стосовно судимих осіб. Досліджуються зміст зазначених конструкцій та їх призначення, ставлення на рівні свідомості до феномену судимості; нормативна адекватність його сучасним потребам держави у практиці запобігання та протидії злочинності.