Судове слідство в контексті реалізації загальних засад кримінального провадження

Стаття присвячена розгляду загальних засад кримінального провадження та їх практичної реалізації на стадії судового розгляду (судового слідства). Досліджено вплив на судове слідство таких загальних засад кримінального провадження, як доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей і документів, диспозитивність, розумність строків. Звернуто увагу на структурну складову судового слідства – судову дію, визначено її сутність та пізнавальну функцію.