Сутність категорії «тягар доказування» у кримінальному провадженні України

У статті досліджується одна із найбільш дискусійних категорій кримінального процесуального права – «тягар доказування». Її вивченню у вітчизняній науковій літературі донині присвячувалося мало уваги й досить часто вона ототожнювалася із поняттям «обов’язок доказування». Автором запропонована й аргументована необхідність розуміння «тягаря доказування» як категорії самостійної, розглянуті характерні особливості, що дають можливість її відмежування від «обов’язку доказування». Висловлена позиція щодо порядку розподілення тягаря доказування в сучасному кримінальному провадженні та випадки можливого його переміщення на інших суб’єктів.