Тенденції розвитку приватного права Франції

Стаття присвячена дослідженню сутності та змісту трансформацій у сфері приватного права Французької Республіки в контексті євроінтеграційних процесів сьогодення, а також розробці наукових висновків. За результатами проведеного дослідження було наведено загальну характеристику правової системи Французької Республіки, виокремлено її особливості; розкрито й узагальнено історико-правові засади генези реформування приватного права Французької Республіки в контексті євроінтеграції; виявлено особливості реформаційного впливу євроінтеграційних процесів на досліджувані трансформації у сфері приватного права; запропоновано чотири періоди реформування приватного права Французької Республіки, зокрема: перший – «кольберівський»; другий – «наполеонівський»; третій – «інтеграційний»; четвертий – «сучасний»; обґрунтовано необхідність та нагальність розробки й прийняття Концепції реформування приватного права Французької Республіки. Проведена робота надала змогу сформулювати теоретичні висновки та окреслити перспективи подальшого розвитку приватного права Французької Республіки в контексті євроінтеграції з урахуванням необхідності збереження державної ідентичності та світової значущості