Теоретичні основи та пріоритети розвитку права національної безпеки

Правовий зміст національної безпеки розкривається у праві національної безпеки та постає вкрай важливим напрямом розвитку правової науки в сучасних умовах розв’язаної РФ проти України збройної агресії та кризових процесів у системі міжнародної безпеки. Метою дослідження є визначення особливостей права національної безпеки як галузі національної системи права і встановлення перспектив розвитку цієї галузі права. Проведене дослідження здійснено з використанням комплексу методів, серед яких важливими є діалектичний, формально-логічний, історико-правовий, порівняльно-аналітичний, соціологічний методи, а також методи структурного аналізу, правового моделювання, прогнозування. Право національної безпеки розглядається самостійною галуззю права, що виявляє свою суспільну значущість у правовому забезпеченні національної безпеки. Національні інтереси, як загальнозначущі охоронювані правом інтереси утворюють об’єкти права національної безпеки, відображаються у соціальних комунікаціях, які під дією права національної безпеки набувають ознак правових стратегічних комунікацій. Водночас інтегративні якості права національної безпеки проявляються у взаємодії з правом міжнародної безпеки та військовим правом. Право національної безпеки утворює систему правового забезпечення національної безпеки. Пріоритети розвитку права національної безпеки реалізуються у комплексі науково-дослідних, організаційних та освітніх заходів, що обумовлює впровадження відповідної наукової спеціальності та освітньої спеціалізації. Практична цінність дослідження полягає у розкритті ознак права національної безпеки як ціннісно-нормативної системи статусів, правил поведінки, комунікацій, що має публічне визнання і легітимізована з метою забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини, існування і розвитку суспільства й держави, та в обґрунтуванні розвитку предметної сфери права національної безпеки у напрямі якісних показників правового забезпечення усіх складових системи національної безпеки, структурування її видів, рівнів – від національного до міжнародного, входження у правову систему колективної міжнародної безпеки на основі міжнародних принципів і стандартів, які формують таку систему безпеки

Doi: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.66-75