Тимчасове виконання обов’язків керівника державного органу, установи, підприємства: проблеми удосконалення законодавства

У статті досліджуються проблеми правового регулювання застосування праці тимчасово виконуючих обов’язки керівників державних органів, установ, підприємств. Доводиться, що тривале використання працівників як тимчасово виконуючих обов’язки вищезазначених керівників підриває авторитет таких працівників у трудовому колективі, вселяє в них невпевненість у своїх діях та взагалі шкодить державним інтересам. Надаються пропозиції з удосконалення відповідного національного законодавства, спрямовані на оптимізацію використання праці тимчасово виконуючих обов’язки.