Товаророзпорядчі цінні папери як об’єкт цивільних правовідносин

Перехід країни до ринкової форми організації суспільного виробництва та обігу продукції викликав глибокі зміни в економіці. Утворення акціонерних товариств, перетворення державних і муніципальних підприємств в акціонерні товариства за допомогою приватизації, пов’язані з широким випуском і обігом цінних паперів. Тому основна мета роботи полягає у вивченні особливостей товаророзпорядчих цінних паперів, як об’єктів цивільних правовідносин. Визначено, що коносамент виписується на бланку встановленої форми з обов’язковим дотриманням реквізитів, які ідентифікують обсяг прав, що міститься в тексті. Встановлено, що характерною рисою товаророзпорядчого цінного паперу є його односторонньо-зобов’язуючий характер. Визначено, що коносамент як універсальний вид цінного паперу надає право на фізично поставлений товар, є розпискою, яка підтверджує доставку товару перевізнику та свідчить про договір перевезення